Quà kỷ niệm Ngày truyền thống Tập đoàn được chuyển đến CBNV trong ngày 01/06

Tất cả CBNV sẽ nhận được quà kỷ niệm 32 năm thành lập Tập đoàn (01/06/1989- 01/06/2021) theo 3 mức: 3 triệu đồng, 1 triệu đồng và 300.000 đồng. Tập đoàn chuyển món quà này đến CBNV trong ngày 01/06.

img 2338

Tập đoàn sẽ tặng quà cho tất cả cán bộ nhân viên Viettel đang làm tại Công ty mẹ – Tập đoàn hoặc đơn vị hoạch toán độc lập do Tập đoàn giữ trên 50% vốn điều lệ tính đến ngày 15/05/2021. Quà này không cấp cho đối tượng đang chờ nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng tại thời điểm 15/05/2021, nghỉ không lương liên tục từ 01/01/2021 đến 15/05/2021.

Tập đoàn có 3 mức cấp quà cho CBNV. Theo đó các cán bộ nhân viên là SQ, QNCN, CN&VCQP, HĐLĐ – VĐV đội 1 tại TT Thể thao đang làm việc thực tế tính đến ngày 15/05/2021 tại Công ty Mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội và các đơn vị hạch toán độc lập do Tập đoàn giữ trên 50% vốn điều lệ sẽ được cấp mức 1 là 3.000.000đ/CBNV

Đối với các nhân sự là Hợp đồng đào tạo tại Trung tâm thể thao được cấp mức 2 trị giá 1.000.000 đồng/người.

Đối với nhân sự là Hợp đồng thử việc, tập nghề tại các đơn vị hoặc nhóm đối tượng thuộc nhóm cấp mức 1 nhưng có thời gian làm việc ít hơn 03 tháng tính đến hết ngày 15/05/2021: Cấp khuyến khích mức 3 trị giá 300.000đ/người

Lưu ý: Đối tượng thuộc nhóm cấp mức 2, mức 3 (trừ đối tượng hợp đồng thử việc) phải ký hợp đồng trực tiếp, làm việc tại Tập đoàn ít nhất 03 tháng tính đến hết ngày 15/05/2021.

Tập đoàn yêu cầu các cơ quan đơn vị cấp chế độ cho CBNV trong ngày 01/06/2021 theo đúng mức chi (không khấu trừ thuế tạm tính). Tài chính và TCLĐ các đơn vị phối hợp giải quyết công nợ thuế TNCN phát sinh trên khoản chi này trong tháng 06/2021.