Quý I/2021 Công ty Thông tin M3 hoàn thành 100,7% kế hoạch doanh thu

Trong Quý I/2021, dù vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sách lược và sự chỉ đạo đúng đắn của Ban Giám đốc Công ty, M3 đã hoàn thành tốt kế hoạch doanh thu Quý đạt 100,7% kế hoạch. Ngoài ra, còn đạt được những kết quả đáng ghi nhận khác như:

m3 viettel

* Hoàn thành đánh giá mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn AS9100RevD tại cơ sở Xuân Khanh. Hiện tại, Công ty đã chính thức vào chuỗi gia công cơ khí chính xác của Tập đoàn Meggitt. Đồng thời, xúc tiến, đẩy mạnh kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí chính xác công nghệ cao như: Tổ chức gặp gỡ các đối tác nằm trong chuỗi cung ứng sản phẩm Hàng không (Universal Alloy Corperation của Mỹ tại Đà Nẵng, đối tác RedStone, ACE, Công ty ZIIU,…) tìm hiểu về nhu cầu một số sản phẩm Hàng không. Hiện đã ký được PO đầu tiên năm 2021 với Meggitt về gia công sản phẩm Hàng không Vũ trụ.

* Hoàn thành báo cáo và trình PTGĐ chuyên trách phê duyệt thiết kế thi công và layout nhà xưởng X5 (số 742/BC-M3) ngày 24/03/2021; chiến lược phát triển sản xuất composite ngày 18/3/2021.

* Hoàn thành sản xuất các sản phẩm hàng quốc phòng theo đúng chỉ tiêu đăng ký (03 VCM300, 01 VCM80, 01 ống phóng vuông…).

Trong quý đã tuyển dụng được 03 nhân sự có kinh nghiệm bổ sung cho lĩnh vực cơ khí CNC.

* Chủ trì làm việc với Tập đoàn Itochu (Nhật Bản) về cơ hội hợp tác kinh doanh theo công văn của Cục Đối ngoại/ BQP.

* Hợp tác với VTPost về các hạng mục hiện đại hóa sản xuất của kho hàng (logictisc, robot, xe nâng tự hành…). M3 tham gia cùng Không gian mạng Viettel để thiết kế chế tạo robot.

* Tham gia có hiệu quả một số gói thầu của Tập đoàn: Hiện các gói thầu đang trong giai đoạn chấm kỹ thuật.

Chat hỗ trợ
Chat ngay