Tập đoàn kết thúc chuỗi sự kiện thoái vốn, thu về 740 tỷ VNĐ

Ngày 10/12/2020, phiên đấu giá cổ phần trực tuyến của VTK do Tập đoàn sở hữu đã diễn ra tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hoàn thành chuỗi sự kiện thoái vốn của Tập đoàn tại 3 công ty con. Ước tính Tập đoàn thu về tổng giá trị tương đương gần 740 tỷ đồng.

Hội đồng thẩm định tại phiên đấu giá do đ/c Trương Thị Thu Hà, Phó ban Tài chính Kế toán Tập đoàn, đại diện phần vốn của Tập đoàn tại VTK, chủ trì. Trước đó, 10 nhà đầu tư là cá nhân trong nước đã đăng ký mua 90.000 cổ phiếu VTK trong tổng số 630.748 cổ phiếu được thoái trong đợt này.

Kết thúc phiên đấu giá, 90.000 cổ phiếu đã được đấu giá thành công cho 10 nhà đầu tư với mức giá 27.500 VNĐ/CP (tương đương giá khởi điểm). Ước tính tổng giá trị cổ phần bán được là gần 2,5 tỷ đồng.

Phiên đấu giá cổ phiếu VTK đã đánh dấu hoàn thành chuỗi sự kiện Tập đoàn thoái bớt vốn tại ba công ty con là VTPost, VCC và VTK trong năm 2020 theo đúng chủ trương và lộ trình của Chính phủ. Ước tính tổng giá trị cổ phần bán được của Tập đoàn sau 3 phiên đấu giá là gần 740 tỷ đồng.

kiem dinh 7 2

Phiên đấu giá cổ phần tại VTK do Tập đoàn sở hữu đã kết thúc chuỗi sự kiện thoái vốn của Tập đoàn trong năm 2020

Chat ngay