Thứ 6 Ngày 10/12/2021 Viettel khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp

Thứ 6_ Ngày 10/12/2021, Viettel khuyến mại 20% tất cả các mệnh giá thẻ nạp cho thuê bao trả trước trên toàn quốc.
Khuyến mại diễn ra trong MỘT NGÀY DUY NHẤT.
Trừ các gói cước Tourist, Công nhân, An ninh, Dcom, Vtracking, Smartmotor, Kiddy.
Tiền khuyến mại sử dụng NỘI MẠNG đến hết ngày 25/12/2021.khuyến mại nạp thẻ