Tối ưu hiệu quả, Viettel Post quay lại đà tăng trưởng cao

Tổng Công ty Bưu chính Viettel công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 trong đó doanh thu đạt 5,158 tỷ đồng tăng 110% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 109 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ 2020 và đạt 22% kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

Trong đó doanh thu bán hàng tăng hơn 2.3 lần lên 3,550 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ tăng 16% lên 1,608 tỷ đồng. Mức tăng mạnh của doanh thu bán hàng chủ yếu đến từ việc bắt đầu ghi nhận doanh thu bán thẻ cào, SIM điện thoại từ mạng lưới hơn 300.000 điểm bán nhận chuyển giao từ Viettel Telecom vào cuối quý 1 2020.

viettel post

Theo giải trình của VTP, kết quả tăng trưởng LNST tích cực nói trên là nhờ các biện pháp tối ưu chi phí và nâng cao hiểu quả hoạt động. Cụ thể, biên lợi nhuận gộp mảng dịch vụ của VTP đạt 11.2% trong quý 1/2021 mặc dù giảm 1.2% so với cùng kỳ nhưng cao hơn so với mức 9.9% trong cả năm 2020.

Cho năm 2021, VTP đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 21,420 tỷ đồng, tăng trưởng 23.5% so với cùng kỳ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế 496 tỷ đồng, tăng trưởng 29.4% so với cùng kỳ năm trước. Tại Đại hội Cổ đông 2021, Ông Trần Trung Hưng – CEO Viettel Post – cho biết năm 2021 được Viettel Post định hướng là năm tối ưu hiệu quả hoạt động nên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sẽ cao hơn doanh thu. Một số kế hoạch biện pháp Viettel Post dự định triển khai năm 2021 bao gồm: thành lập 1000 bưu cục số, tận dụng kênh cửa hàng và điểm bán viễn thông để đẩy mạnh các dịch vụ bưu chính cũng như nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống chia chọn hàng hóa tự động.