VDS “trải thảm đỏ” tìm kiếm nhân tài lĩnh vực công nghệ số

Chỉ còn 20 ngày nữa để nộp hồ sơ tham gia chương trình đào tạo nguồn CBQL của VDS, trở thành chuyên viên quan trọng của Tổng công ty và có cơ hội trở thành nhân sự đảm nhiệm vị trí quản lý tại các công ty thị trường của VDS.

Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel – Viettel Digital mang sứ mệnh sáng tạo những sản phẩm công nghệ đi đầu lĩnh vực Fintech và Big Data, với mong muốn digital hoá những hình thức kinh doanh truyền thống. Hiện nay Viettel Digital đang mở rộng hoạt động với nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực Fintech, Big Data, AI, Blockchain… và mong muốn chiêu mộ nhân tài hơn bao giờ hết.

vds

Tổng công ty đang tìm kiếm 25 ứng viên tiềm năng để tham gia chương trình tạo nguồn CBQL ngành dịch vụ Ví bài bản nhất sẽ diễn ra trong tháng 7 tới đây. Lớp học do Tập đoàn phối hợp với VDS tổ chức, dự kiến diễn ra trong 3 tháng. Những ứng viên tham dự sẽ được đào tạo để trở thành chuyên viên đảm nhận các vị trí quan trọng tại Tổng công ty và có cơ hội giữ chức vụ quản lý các Công ty Ví của VDS tại nước ngoài.

Trong 25 ứng viên tham gia đào tạo, Tổng công ty sẽ chọn lựa sẽ lựa chọn 7 ứng viên đảm nhận vị trí chuyên viên chuyên viên tại VDS, 7 ứng viên sẽ có cơ hội đảm nhận các chức danh quản lý công ty ví của VDS tại thị trường nước ngoài, bao gồm châu Á, châu Phi, Mỹ La Tinh. 11 đ/c dự thính sẽ được bố trí thành các nhân sự key trong phòng, ban, trung tâm và được ưu tiên phỏng vấn, sắp xếp các chức danh khi Tổng công ty có bố trí nhân sự.

Thời gian nộp hồ sơ cho các nhân sự đảm nhiệm vị trí quản lý tại các công ty thị trường và chuyên viên đến 20/7 và các thành viên dự thính sẽ do các trưởng phòng, ban, giám đốc trung tâm đề cử trước 07/6/2021.