Viettel Đắk Lắk phối hợp với Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thực hiện chuyển đổi số và giải pháp xây dựng Y tế thông minh cho nghành Y tế

Ngày 22/6/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2628/QĐ-BYT phê duyệt Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2020 – 2025 nhằm tạo ra mạng lưới y tế không còn giới hạn giữa các tuyến, phát triển nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa giúp giảm tải các cơ sở y tế, hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo, thúc đẩy chuyển đổi số ngành Y tế.

Theo đề nghị của Bộ Y tế, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội hỗ trợ 150 hệ thống KCB từ xa cho các cơ sở Y tế trên toàn quốc. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk được hỗ trợ 04 hệ thống khám chữa bệnh từ xa đã được triển khai tại TTYT các huyện: Lắk, M’Đrắk, Ea H’ Leo, Krông Ana. Đến nay, việc triển khai hệ thống KCB từ xa tại các đơn vị đã hoàn thành. Hôm nay, Viettel Đắk Lắk tiến hành bàn giao 04 hệ thống khám chữa bệnh từ xa cho Sở Y tế

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Đ/c Trung tá Phạm Quảng Đà – Giám đốc Viettel Đắk Lắk bàn giao 04 hệ thống KCB từ xa cho ngành Y tế Đắk Lắk

Bên cạnh đó, Viettel Đắk Lắk ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về việc chuyển đổi số và giải pháp xây dựng Y tế thông minh cho nghành Y tế tại tỉnh Đắk Lắk trên 6 nội dung, cụ thể:

1. Phát triển hạ tầng số y tế trên các mặt: Xây dựng hệ thống quản lý thông tin tổng thể phục vụ chỉ đạo, điều hành của Sở Y tế; Xây dựng trung tâm điều hành y tế thông minh tại Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh; Phát triển, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

2. Triển khai ứng dụng CNTT trong toàn ngành Y tế: Xây dựng mô hình ứng dụng CNTT trong công tác điều hành quản lý, khám chữa bệnh từ Sở y tế đến các cơ sở y tế. Ưu tiên xây dựng các ứng dụng CNTT thông minh một cách toàn diện trên cơ sở tích hợp, kế thừa những kết quả đang triển khai, mang lại hiệu quả ứng dụng thực tế, đưa vào thực tiễn, nâng cao chất lượng quản lý khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk gồm: Triển khai nền tảng số trong y tế; Chuyển đổi số trong bệnh viện

3. Hợp tác trong việc triển khai các sản phẩm dịch vụ khác để làm giàu hệ sinh thái Y tế cho ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk.

4. Phát triển nguồn nhân lực: Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT ngành Y tế

5. Triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng: Hằng năm phối hợp tổ chức chương trình “Hiến máu nhân đạo”; chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng”.

6. Tăng cường sử dụng các dịch vụ Công nghệ thông tin, Viễn thông của Viettel

3 5501 768

Đ/c Trung tá Phạm Quảng Đà – Giám đốc Viettel Đắk Lắk và Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk ký kết thỏa thuận hợp tác

 

Chat hỗ trợ
Chat ngay