VTG về đích kế hoạch năm 2020 trước 1 tháng

Chỉ sau 11 tháng, VTG đã sớm hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu đạt 1,957 tỷ USD (104% kế hoạch) và lợi nhuận đạt 125,8 triệu USD (225% kế hoạch).

Năm 2020, bất chấp đại dịch Covid gây ảnh hưởng tới tất cả các doanh nghiệp trên thế giới, VTG không chỉ thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra mà còn xuất sắc hoàn thành sớm kế hoạch trước 1 tháng. Hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm 2019.

VTG về đích kế hoạch năm 2020 trước 1 tháng

Chat ngay