VTT quyết tâm chinh phục 5 mục tiêu trọng tâm trong quý 2/2021

Quý 2/2021 VTT tiếp tục đặt ra cho mình những mục tiêu rất thách thức, phát triển thêm 2 triệu thuê bao 4G, tăng trưởng Data dùng tăng 23.4% so với cùng kỳ quý 2/2020…. Đây là một trong những mục tiêu đầy thách thức với Viettel Telecom. Tuy nhiên VTT luôn coi khó khăn là chất xúc tác và động lực bứt phá, sáng tạo quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Dưới đây là những con số mục tiêu trọng tâm và cơ bản của TCT trong quý 2:

nhiem vu quy 2 01 01 01

Chat hỗ trợ
Chat ngay