Viettel quy hoạch lại mã vùng/mã mạng và giá cước gọi Quốc tế

Từ ngày 15/02/2022, Viettel quy hoạch lại mã vùng/mã mạng, giá cước gọi Quốc tế đi tới một số quốc gia để phù hợp với thay đổi của các nhà mạng trên thế giới dựa theo tiêu chuẩn của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU (International Telecommunication Union).

(*) Lưu ý: Đối với các quốc gia American Samoa (Samoa thuộc Mỹ), Cook Islands (Quần đảo Cúc), Fiji (Phi-gi), French Polynesia (Pô-ly-nê-di-a thuộc Pháp), Gambia (Găm-bi-a), Haiti (Ha-i-ti), Kiribati (Ki-ri-ba-ti), Lesotho (Lê-xô-thô), Maldives (Man-đi-vơ), Mexico (Mê-hi-cô), Nauru (Na-u-ru), New Caledonia (Tân Thế Giới), Niue Island (Đảo Niue), Papua New Guinea (Pa-pu-a Niu Gi-nê), Solomon Islands (Quần đảo Xô-lô-môn), Suriname (Xu-ri-nam), Togo (Tô-gô), Tokelau (Tô-kê-lâu), Tonga (Tôn-ga), Tuvalu (Tu-va-lu), Vanuatu (Tân Đảo), Western Samoa (Sa-moa ) và các đầu số Vệ tinh có phương thức thức tính cước: Block 60s + 60s. Các quốc gia/vùng lãnh thổ còn lại giữ nguyên phương thức tính cước hiện tại là 6s+1

Chi tiết các quốc gia/vùng lãnh thổ thay đổi, vui lòng xem tại đây.

Quy định chung: Chính sách này áp dụng với tất cả các thuê bao Viettel bao gồm thuê bao di động, cố định, Home phone, Trung kế, IP Phone, SIP Trunk, Mobile SIP Trunk.

Mức cước không phân biệt giờ cao điểm, giờ thấp điểm.

Các bước thực hiện cuộc gọi quốc tế:

Cách 1: [00] + [Mã quốc gia] + [Mã vùng] + [Số điện thoại]

Cách 2: [+] + [Mã quốc gia] + [Mã vùng] + [Số điện thoại]

Để tra cứu mã nước/mã vùng/mã dịch vụ các nước trên thế giới vui lòng truy cập: http://international.viettel.vn/customer/service-list/goi-thong-thuong

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *