mediacleaner

Xóa bớt ảnh không sử dụng trong WordPress

Có một nhược điểm khó chịu là nếu bạn chỉnh size ảnh trong Settings -> Media, hoặc để mặc định thì mỗi khi upload ảnh lên bài viết thì nó sẽ tự tạo ra nhiều size ảnh khác nhau cho tấm ảnh đó để phục vụ nhu cầu sử dụng. Điều này có ưu điểm …

Xóa bớt ảnh không sử dụng trong WordPress Đọc tiếp »