Khuyến nghị thương mại hóa 5G tại Việt Nam

Tại Diễn đàn Chuyển đổi số ‘Nhanh hơn, thông minh hơn và xanh hơn’, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn thông có khuyến nghị cho hành trình thương mại hóa 5G ở Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Phong Nhã, so với các thế hệ mạng 3G, 4G trước đây, 5G được thiết kế để tạo ra một nền tảng thuận lợi giúp thúc đẩy đổi mới và phát triển nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau như giải trí, giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, năng lượng, nông nghiệp, thành phố thông minh…

Do đó, cả cơ quan quản lý, các nhà mạng, nhà cung cấp giải pháp cần quan tâm, hợp tác mãnh mẽ để xác định các ứng dụng tiềm năng cùng với các mô hình kinh doanh trên cơ sở hạ tầng và dịch vụ mạng 5G cho giai đoạn đầu và dài hạn của quá trình phát triển 5G.
nguyen phong nha
ITU đã đưa ra khuyến nghị về ba trường hợp sử dụng chính sẽ được xem xét trước khi thảo luận về các ứng dụng trong một số ngành khi ứng dụng công nghệ 5G gồm: Băng thông rộng di động nâng cao (eMBB); Giao tiếp kiểu máy khối lượng lớn (mMTC); Truyền thông có độ trễ thấp siêu đáng tin cậy (URLLC).

Từ khuyến nghị này và 8 ngành, lĩnh vực trọng điểm để phát triển kinh tế số và xã hội số toàn diện theo Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ), ông Nguyễn Phong Nhã đã đưa ra phương hướng như sau:

Thứ nhất, quá trình ứng dụng 5G là quá trình thúc đẩy chuyển đổi số toàn xã hội và mở rộng nền kinh tế số.

“Ở Việt Nam có rất nhiều ngành, lĩnh vực mức độ chuyển đổi số và giai đoạn phát triển của mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp là khác nhau, nhu cầu rất khác nhau, và tính cá thể hóa càng khác nhau. Vì vậy, tôi đề nghị các nhà mạng, nhà cung cấp giải pháp cần chủ động tìm hiểu nhu cầu của từng ngành, lĩnh vực để việc phát triển các ứng dụng 5G kết hợp chặt chẽ với đặc điểm và nhu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực, dần dần hướng vào một số ngành trọng điểm có nhu cầu ứng dụng 5G đen lại hiệu quả tốt; sau đó sẽ được quảng bá, giới thiệu rồi từng bước nhân rộng sang các ngành, lĩnh vực khác”, ông Nhã phân tích.

Thứ hai, việc các địa phương và doanh nghiệp sử dụng mạnh mẽ 5G cũng như các mô hình công nghệ mới sẽ giúp thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Do đó, theo ông Nhã, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội cần tăng cường phối hợp với các nhà mạng, nhà cung cấp giải pháp để nghiên cứu, xây dựng các ứng dụng 5G phù hợp, có kết hợp các đặc điểm, lợi thế của vùng, ngành, lĩnh vực của mình và đẩy nhanh triển khai các ứng dụng 5G đó vào thực tế.

Thứ ba, hệ thống tiêu chuẩn ứng dụng 5G đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, thúc đẩy việc nhân rộng và quảng bá các ứng dụng 5G trên quy mô lớn. Do đó, các bộ, ngành, hiệp hội cần phối hợp với các nhà mạng, nhà cung cấp giải pháp để nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ứng dụng tích hợp 5G trong các ngành, lĩnh vực chính như tiêu chuẩn chung cơ bản, tiêu chuẩn thiết bị tích hợp và tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ mới vào 5G như AI, Big Data, IoT,….

Thứ tư, hệ sinh thái 5G không phải chỉ có mạng di động 5G mà còn liên quan đến nhiều công nghệ khác nhau như IoT, Cloud, Big Data, AI… Nếu mỗi doanh nghiệp đi theo cách riêng của mình, kết quả sẽ tạo ra một số lượng lớn các ứng dụng khác nhau, không thể hình thành lợi thế theo quy mô kinh doanh và không thể giảm chi phí R&D.

“Vì vậy, trong thời gian tới chúng ta cần chung tay xây dựng quan hệ đối tác, hợp tác mạnh mẽ giữa các bên liên quan trong hệ sinh thái Use-case 5G (Nhà mạng viễn thông, Nhà cung cấp giải pháp và Nhà sản xuất thiết bị) để nhanh chóng giải quyết nhu cầu của người dân và doanh nghiệp”, ông Nhã khuyến nghị.

Theo ông Nhã, để hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp thương mại hóa 5G, cần ưu tiên có một số chính sách.

Một là, thúc đẩy các bộ/ngành/địa phương trong quá trình triển khai Chuyển đổi số cần ưu tiên sử dụng hạ tầng băng rộng cố định, di động kết hợp với các công nghệ mới như Cloud, IoT, AI,… Từ đó, lấy sức kéo của thị trường (đầu tư công) để thúc đẩy doanh nghiệp thương mại 5G.

Hai là, ban hành Hệ thống tiêu chuẩn ứng dụng 5G, an toàn thông tin cho dịch vụ ứng dụng 5G,…

Ba là, tăng cường đảm bảo tài nguyên tần số cho 5G .Thúc đẩy việc sử dụng băng tần trung bình và tần số thấp để mở rộng vùng phủ sóng mạng 5G ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Bốn là, khuyến khích các doanh nghiệp liên kết xây dựng phòng thí nghiệm, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu chuyên nghiệp hoặc trung tâm nghiên cứu kết hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu để tăng cường xây dựng cơ sở đào tạo, thực hành kỹ thuật 5G.

Năm là, phát huy hết vai trò của các tổ chức quốc tế và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn 5G và mạng thế hệ sau của các Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *