Thông tin về các đầu số di động Viettel

dau so viettel 1

Hiện tại Viettel đã cung cấp ra thị trường 12 đầu số di động, dưới đây là danh sách cập nhật các đầu số di động của Viettel:

 1. 098 cung cấp 15/10/2004
 2. 097 cung cấp 25/09/2006
 3. 038 cung cấp 19/09/2018 (Trước đây 0168 cung cấp 25/07/2007)
 4. 039 cung cấp 17/09/2018 (Trước đây 0169 cung cấp 28/03/2008)
 5. 037 cung cấp 23/09/2018 (Trước đây 0167 cung cấp 10/12/2008)
 6. 036 cung cấp 25/09/2018 (Trước đây 0166 cung cấp 04/08/2008)
 7. 035 cung cấp 27/09/2018 (Trước đây 0165 cung cấp 18/03/2009)
 8. 034 cung cấp 03/10/2018 (Trước đây 0164 cung cấp 23/11/2009)
 9. 033 cung cấp 05/10/2018 (Trước đây 0163 cung cấp 01/03/2010)
 10. 032 cung cấp 07/10/2018 (Trước đây 01626 – 01629 cung cấp 15/12/2011)
 11. 096 cung cấp 05/04/2012 (EVN sáp nhập)
 12. 086 cung cấp 04/03/2016

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *